บริษัท ทริปเพิ้ล กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ให้ บริการ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ครบวงจร (One Stop Service) ตั้งแต่กระบวนการก่อนการพิมพ์ กระบวนการพิมพ์ และกระบวนการหลังการพิมพ์ ด้วยแท่นพิมพ์ดิจิตอลที่มีความทันสมัย รองรับงานพิมพ์จำนวนน้อย และไม่จำกัดจำนวนพิมพ์ขั้นต่ำ รองรับรูปแบบงานที่มีความหลากหลาย และต้องการความรวดเร็ว รองรับงานพิมพ์ที่ต้องเปลี่ยนฐานข้อมูล (Variable Data) และสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการตลาดเฉพาะบุคคล (One to One Marketing)

จัดพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ท 5 สี ของ Heidelberg ขนาดตัด 2 เพื่อรองรับงานพิมพ์สีพิเศษขนาดใหญ่ เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตงานปริมาณมาก ได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของลูกค้าผู้มีอุปการคุณให้พึงพอใจมากที่สุด

บริการงานพิมพ์

หนังสือ, นิตยสาร, วารสาร, แค็ตตาล็อก, สมุด, ไดอารี่

print_01_s

 

แฟ้มเอกสาร

โบรชัวร์, แผ่นพับ

brochure_01_s

 

ปฏิทิน

calendar_01_s

 

บิลต่างๆ

ฉลากสินค้า สติกเกอร์พีวีซีและกระดาษ

นามบัตร, บัตรพีวีซีแข็ง, บัตรสมาชิก, บัตรพนักงาน

ปกแข็ง, ปกวิทยานิพนธ์

thesis_03_s

 

บรรจุภัณฑ์, กล่องกระดาษ

package_01_s

 

Inkjet Indoor, Inkjet Outdoor

การเคลือบสิ่งพิมพ์ และการทำ Spot UV เฉพาะจุด

การปั๊มทอง พิมพ์ทอง

และ ฟอยล์สีต่างๆ

thesis_02_s

 

การปั๊มไดคัท ปั๊มจม ปั๊มนูน

brochure_03_s

 

การเข้าเล่ม ไสกาว เย็บกี่ เข้าห่วง เย็บมุงหลังคา

binding_01_s

 

บริการงานออกแบบกราฟิก

ให้บริการงานทางด้านออกแบบ กราฟฟิกดีไซน์ และออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด ด้วยทีมงานมืออาชีพด้านงานออกแบบ ด้านเทคนิคงานพิมพ์เฉพาะด้านโดยตรง สำหรับ ออกแบบโบรชัวร์ (Brochure), ออกแบบโปสเตอร์ (Poster), ออกแบบแบนเนอร์ (Banner), ออกแบบแมกกาซีน (magazine ad), ออกแบบฉลากสินค้า (Label Design), ออกแบบโฟลเดอร์ (Company Profile), แค็ตตาล็อก (Catalogue), ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ (Packaging design), ออกแบบปฎิทิน (Calendar), ออกแบบโลโก้ (Logo design), อื่นๆ ฯลฯ
ให้คำปรึกษาด้านวัสดุงานพิมพ์ด้าน Media Production เพื่อให้งานออกมาตรงตามความต้องการของลูกค้า