PRINTING

MULTIMEDIA

EVENT ORGANIZER

WEB & PLATFORM ONLINE

KNOWLEDGE

รู้ไหม Multimedia คืออะไร
คือ เทคโนโลยีสื่อประสม ง่ายๆ เลย Multimedia ก็คือ สื่อผสมนั่นเอง

สื่อผสมอะไร
นิยามของมันก็คือ

Multi = หลาย

Media = สื่อ, ข่าวสาร

รวมกันเป็น Multimedia ซึ่งก็คือ สื่อหลายๆแบบ มาผสมกันให้เกิด ผลงานที่เลอค่า

 

ความหมายของมัลติมีเดีย

มันติมีเดีย คือ “สื่อหลายแบบ” หมายถึง การนำองค์ประกอบของสื่อชนิดต่างๆ มาผสมเข้าด้วยกัน มีอะไรบ้างละ ประกอบด้วย Text , Image, Animation , Sound and Video โดยผ่านกระบวนการทางคอมพิวเตอร์ เพื่อสื่อความหมายให้ผู้ใช้มีปฎิสัมพันธ์ (Interactive Multimedia)

 

Text หรือ ข้อความ

 • ข้อความ ธรรมดาทั่วไป ที่เน้นการสื่อความหมาย
 • ข้อความที่เป็นกราฟิก เน้นการสื่อความหมายทางอ้อม ถึงอารมณ์ แล้วก็ความรู้สึก

Still Image หรือภาพนิ่ง

ภาพนิ่ง ประกอบด้วย ภาพถ่าย ภาพวาด และภาพลายเส้น เป็นต้น และภาพนิ่งก็มีบทบาทต่องาน Multimedia อย่างมาก

 • ให้ผลในเชิงการเรียนรู้ รับรู้จากการมองเห็น
 • ถ่ายทอดความหมายได้ลึกซึ้งมากกวา่ข้อความ

ภาพนิ่ง จะอยู่ในสื่อ ชนิดต่างๆ มากมาย ได้เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ

Animation ภาพเคลื่อนไว

หมายถึง ภาพกราฟิกที่มีการเคลื่อนไหวได้ เพื่อแสดงขั้นตอน กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในการผลิตภาพเคลื่อนไหวจะใช้โปรแกรมที่มีคุณสมบัตรเฉพาะทาง และมีขนาดมากกว่าภาพนิ่ง

SOUND หรือเสียง

เป็นองค์ประกอบที่สำคัญมาก ก็คือเช่นเสียงเพลง เสียงเอฟเฟคต่างๆ ทำให้เราเกิดอารมณ์ความบันเทิง

 • เสียงที่เร้าใจและสอดคล้องกับเนื้อหาจะทำให้งานสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
 • ช่วยสร้างความน่าสนใจ และ น่าติดตาม
 • เสียงมีอิทธิพลต่อผู้ใช้มากกว่าข้อความ หรือ ภาพนิ่ง

VIDEO วีดีโอ

เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างมาก เพราะ เป็นสื่อที่รวบรวมคุณสมบัติของสื่ออื่นๆ มาครบถ้วน เสียงในเรื่องอารม ข้อความนามธรรม รูปภาพรูปธรรม
แต่วีดีโอก็เปลืองเนื้อที่เก็บข้อมูลเยอะนะ ถ้าไม่ผ่านการบีบอัดสัญญาณมาก่อน 1 นาที อาจต้องใช้พื้นที่นการจัดเก็บมากกว่า 100 MB เลยทีเดียว
วีดีโอที่ดี จะต้องประกอบด้วยภาพไม่ต่ำกว่า 30 ภาพต่อวินาที (Frame/ Second) ต่อไป ประโยชน์ มัลติมีเดีย

ประโยชน์ที่ได้จากการนำ Multimedia มาประยุกต์ใช้

 • สัมผัสได้ถึงความรู้สึก รับรู้ได้จากการสัมผัสกับสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บนจอ ได้แก่ รูปภาพ ไอคอน ตัวอักษร
 • เพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้
 • ได้รับความบันเทิง จากสื่อต่างๆ ได้แก่ หนัง, เกมส์คอมพิวเตอร์
 • เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น จากลักษณะของสื่อต่างๆ ที่สื่อความหมายเรื่องราวออกม
 
 

ขอบคุณที่มา https://medium.com

บริษัท ทริปเพิ้ล กรุ๊ป จำกัด
เลขที่ 95 ถ.แจ้งวัฒนะ ซ.6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
Tel : 09 0082 5999 / 09 0083 5999 / 09 0084 5999 / 02 521 8420
Fax : 02 521 8424   E-mail : contact.triplegroup@gmail.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135545000827