PRINTING

MULTIMEDIA

EVENT ORGANIZER

WEB & PLATFORM ONLINE

KNOWLEDGE

หมึกถั่วหลือง คืออะไร

หมึกพิมพ์น้ำมันถั่วเหลืองมีลักษณะคล้ายกับหมึกพิมพ์ที่มีขายทั่วไป โดยแตกต่างกันตรงส่วนประกอบที่ใช้น้ำมันถั่วเหลืองมาทดแทนน้ำมันปิโตรเลียม น้ำมันถั่วเหลืองที่นำมาใช้ไม่มีสารพิษและเป็นชนิดเดียวกับที่นำมาใช้ในการทำน้ำมันพืช เนย และสลัด หมึกพิมพ์น้ำมันถั่วเหลืองสามารถใช้งานกับการพิมพ์ระบบออฟเซตปกติได้ทุกชิ้นงานและปัจจุบันได้มีการคิดค้นสูตรหมึกพิมพ์น้ำมันถั่วเหลืองให้สามารถใช้งานได้หลากหลายยิ่งขึ้น เช่น หมึกพิมพ์หนังสือพิมพ์ หมึกพิมพ์ระบบออฟเซตแบบป้อนแผ่น น้ำมันถัวเหลืองที่อยู่ในหมึกพิมพ์ช่วยให้ สารสีทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและหาได้ง่ายทั่วโลก หมึกพิมพ์ที่ใช้น้ำมันถั่วเหลืองเป็นส่วนประกอบมีส่วนผสมของสารระเหยต่ำ (VOCs) ช่วยให้มลพิษทางอากาศที่สูดดมเข้าไปลดน้อยลง นอกจากนั้นหมึกพิมพ์น้ำมันถั่วเหลืองยังช่วยให้การนำกระดาษกลับมาใช้ใหม่ ทำได้ง่ายขึ้นในกระบวนการแยกหมึกออกจากสิ่งพิมพ์

คุณสมบัติของหมึกถั่วเหลือง

น้ำมันถัวเหลืองที่อยู่ในหมึกพิมพ์ช่วยให้ สารสีทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและหาได้ง่ายทั่วโลก หมึกพิมพ์ที่ใช้น้ำมันถั่วเหลืองเป็นส่วนประกอบมีส่วนผสมของสารระเหยต่ำ (VOCs) ช่วยให้มลพิษทางอากาศที่สูดดมเข้าไปลดน้อยลง นอกจากนั้นหมึกพิมพ์น้ำมันถั่วเหลืองยังช่วยให้การนำกระดาษกลับมาใช้ใหม่ ทำได้ง่ายขึ้นในกระบวนการแยกหมึกออกจากสิ่งพิมพ์

• เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

• ให้สีสันของหมึกที่สดใส

• ช่วยยืดอายุการใช้ของเครื่องพิมพ์

• กระดาษที่ใช้พิมพ์สามารถนำมา recycle ได้ง่ายขึ้น เนื่องจากเป็นฐานจากน้ำมันพืช

• สามารถประหยัดหมึกในการพิมพ์งานยาว

ตัวอย่างงานพิมพ์ของ Triple Group ที่ใช้หมึก soy ink

บริษัท ทริปเพิ้ล กรุ๊ป จำกัด
เลขที่ 95 ถ.แจ้งวัฒนะ ซ.6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
Tel : 09 0082 5999 / 09 0083 5999 / 09 0084 5999 / 02 521 8420
Fax : 02 521 8424   E-mail : contact.triplegroup@gmail.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135545000827