multimedia

HOME

PRINTING

EVENT ORGANIZER

WEB & PLATFORM ONLINE

KNOWLEDGE

VR

จำลองและถ่ายทอดความรู้สึกและประสบการณ์ดั่งอยู่ในโลกเสมือนจริง การรับชมความเป็นจริงเสมือนจำเป็นต้องมีอุปกรณ์รับชมซึ่งรับสัญญาณมาจากคอมพิวเตอร์

AR

เป็นเทคโนโลยีที่นำเอาภาพเสมือน 3 มิติจำลองเข้าสู่โลกจริงผ่านกล้องและมีการประมวลผลโดยการทำให้วัตถุ 3 มิติ (ภาพเสมือน) ทับซ้อนเข้ากันกับภาพจริงเป็นภาพๆเดียว โดยเราสามารถมองผ่านกล้องได้โดยตรงเลย

VDO PRESENTS

สร้างภาพลักษณ์+ส่งเสริมยอดขาย เราพร้อมให้บริการให้คำปรึกษาและสร้างสรรค์ผลงาน สามารถสื่อสารถึงกลุ่ม
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบการนำเสนอที่แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของท่าน

3D ANIMATION

การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างงาน ภาพเคลื่อนไหว เพื่อใช้ในงานโฆษณา, ภาพยนตร์ , EFFECT ,TITLE LOGO

บริษัท ทริปเพิ้ล กรุ๊ป จำกัด
เลขที่ 95 ถ.แจ้งวัฒนะ ซ.6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
Tel : 09 0082 5999 / 09 0083 5999 / 09 0084 5999 / 02 521 8420
Fax : 02 521 8424   E-mail : contact.triplegroup@gmail.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135545000827